بلبرینگ 6230/C3VL2071 شیار عمیق SKF
  • بلبرینگ 6230/C3VL2071 شیار عمیق SKFعکس شماره 1

بلبرینگ 6230/C3VL2071 شیار عمیق SKF

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

1432

ﺑﺮﻧﺪ:

SKF

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:

بلبرینگ 6000
برای سفارش تماس بگیرید