بلبرینگ 6232/HC5C3S0VA970 شیار عمیق SKF
  • بلبرینگ 6232/HC5C3S0VA970 شیار عمیق SKFعکس شماره 1

بلبرینگ 6232/HC5C3S0VA970 شیار عمیق SKF

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

1482

ﺑﺮﻧﺪ:

SKF

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:

بلبرینگ 6000
برای سفارش تماس بگیرید