تسمه کارخانه کاغذ و کارتن سازی
  • تسمه کارخانه کاغذ و کارتن سازیعکس شماره 1
  • تسمه کارخانه کاغذ و کارتن سازیعکس شماره 2
  • تسمه کارخانه کاغذ و کارتن سازیعکس شماره 3
  • تسمه کارخانه کاغذ و کارتن سازیعکس شماره 4

تسمه کارخانه کاغذ و کارتن سازی

Cellulose Industries Belts

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

4443

ﺑﺮﻧﺪ:

Nitta

برای سفارش تماس بگیرید

تسمه های صنایع سلولزی

خشک کن مواد کارتن و کاغذ و مقوا

سایز ها و ساختار ها و جنس های مختلف

تسمه کارخانه کاغذ و کارتن سازی

ساخت انواع تسمه های خاص طبق نمونه موجود یا نقشه

تسمه های سوراخ دار، آج دار، گریپ دار، شیار دار، خنک کننده، خشک کننده، پرس کننده و ... 

مورد مصرف صنایع سلولزی کشور از جمله کارتن و مقوا و کاغذ و...

PM-HT-B