تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذایی
  • تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذاییعکس شماره 1
  • تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذاییعکس شماره 2
  • تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذاییعکس شماره 3
  • تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذاییعکس شماره 4
  • تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذاییعکس شماره 5
  • تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذاییعکس شماره 6
  • تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذاییعکس شماره 7

تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذایی

Ripple pattern blue PU conveyor belt for conveyor machine

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

4453

ﺑﺮﻧﺪ:

Habasit

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:

تسمه نقاله PU
برای سفارش تماس بگیرید

تسمه نقاله موج دار حمل مواد غذایی

تسمه نقاله موج دار پلی اورتان صنایع غذایی

تسمه مواد غذایی موج دار پلی اوتان ضد سایش

تسمه نقاله در متراژ و عرض و قابلیت نصب هرگونه اضافات و راهنما در پشت و روی تسمه

PU-CO-RIPPLE-BLUE