تسمه تایمینگ 392-DXL


تسمه 392-DXL
تسمه 392-DXL

نکته مهم : برای سفارش تسمه باید عرض تسمه را بدانید و با شماره های سایت تماس بگیرید. 021-33971412

توجه : تسمه تایمینگ 392-DXL به صورت مدار باز (متری) نیز موجود است.

مشخصات و اطلاعات فنی تسمه تایمینگ "392 DXL"

مشخصات

شناسه
L2330
نام
۳۹۲ DXL
نوع
تایمینگ
سری
DXL
تعداد دنده
196 عدد
جنس تسمه
لاستیک
طول تسمه (محیط)
995.68 میلی متر
گام دنده
5.08 میلی متر
ضخامت کلی (T)
2.99 میلی متر
ضخامت تسمه (W)
0.53 میلی متر

دیگر تسمه های همین شاخه

"تایمینگ DInch سری DXL"


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
تسمه 120-DXL DInch DXL 304.8 170 5.08 60
تسمه 130-DXL DInch DXL 330.2 170 5.08 65
تسمه 140-DXL DInch DXL 355.6 170 5.08 70
تسمه 146-DXL DInch DXL 370.84 170 5.08 73
تسمه 150-DXL DInch DXL 381 170 5.08 75
تسمه 156-DXL DInch DXL 396.24 170 5.08 78
تسمه 160-DXL DInch DXL 406.4 170 5.08 80
تسمه 170-DXL DInch DXL 431.8 170 5.08 85
تسمه 176-DXL DInch DXL 447.04 170 5.08 88
تسمه 180-DXL DInch DXL 457.2 170 5.08 90
تسمه 182-DXL DInch DXL 462.28 170 5.08 91
تسمه 188-DXL DInch DXL 477.52 170 5.08 94
تسمه 190-DXL DInch DXL 482.6 170 5.08 95
تسمه 198-DXL DInch DXL 502.92 170 5.08 99
تسمه 200-DXL DInch DXL 508 170 5.08 100
تسمه 202-DXL DInch DXL 513.08 170 5.08 101
تسمه 210-DXL DInch DXL 533.4 170 5.08 105
تسمه 212-DXL DInch DXL 538.48 170 5.08 106
تسمه 214-DXL DInch DXL 543.56 170 5.08 107
تسمه 220-DXL DInch DXL 558.8 170 5.08 110
تسمه 228-DXL DInch DXL 579.12 170 5.08 114
تسمه 230-DXL DInch DXL 584.2 170 5.08 115
تسمه 234-DXL DInch DXL 594.36 170 5.08 117
تسمه 240-DXL DInch DXL 609.6 170 5.08 120
تسمه 250-DXL DInch DXL 635 170 5.08 125
تسمه 260-DXL DInch DXL 660.4 170 5.08 130
تسمه 270-DXL DInch DXL 685.8 170 5.08 135
تسمه 276-DXL DInch DXL 701.04 170 5.08 138
تسمه 290-DXL DInch DXL 736.6 170 5.08 145
تسمه 310-DXL DInch DXL 787.4 170 5.08 155
تسمه 316-DXL DInch DXL 802.64 170 5.08 158
تسمه 320-DXL DInch DXL 812.8 285 5.08 160
تسمه 330-DXL DInch DXL 838.2 285 5.08 165
تسمه 344-DXL DInch DXL 873.76 285 5.08 172
تسمه 352-DXL DInch DXL 894.08 285 5.08 176
تسمه 364-DXL DInch DXL 924.56 285 5.08 182
تسمه 380-DXL DInch DXL 965.2 285 5.08 190
تسمه 384-DXL DInch DXL 975.36 170 5.08 192
تسمه 388-DXL DInch DXL 985.52 285 5.08 194
تسمه 390-DXL DInch DXL 990.6 285 5.08 195
تسمه 434-DXL DInch DXL 1102.36 285 5.08 217
تسمه 460-DXL DInch DXL 1168.4 285 5.08 230
تسمه 530-DXL DInch DXL 1346.2 285 5.08 265
تسمه 600-DXL DInch DXL 1524 285 5.08 300
تسمه 710-DXL DInch DXL 1803.4 285 5.08 355
  • * تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
  • * عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
  • * پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.