تسمه تایمینگ S5M-700


تسمه S5M-700
تسمه S5M-700

نکته مهم : برای سفارش تسمه باید عرض تسمه را بدانید و با شماره های سایت تماس بگیرید. 021-33971412

توجه : تسمه تایمینگ S5M-700 به صورت مدار باز (متری) نیز موجود است.

مشخصات و اطلاعات فنی تسمه تایمینگ "S5M 700"

مشخصات

شناسه
L1291
نام
S۵M ۷۰۰
نوع
تایمینگ
سری
S5M
تعداد دنده
140 عدد
جنس تسمه
لاستیک
طول تسمه (محیط)
700 میلی متر
گام دنده
5 میلی متر
ارتفاع دنده (ht)
1.91 میلی متر
ارتفاع کلی (hs)
3.40 میلی متر

دیگر تسمه های همین شاخه

"تایمینگ STD سری S5M"


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
تسمه S5M-150 STD S5M 150 variable 5 30
تسمه S5M-200 STD S5M 200 variable 5 40
تسمه S5M-225 STD S5M 225 variable 5 45
تسمه S5M-230 STD S5M 230 variable 5 46
تسمه S5M-255 STD S5M 255 variable 5 51
تسمه S5M-260 STD S5M 260 variable 5 52
تسمه S5M-285 STD S5M 285 variable 5 57
تسمه S5M-295 STD S5M 295 variable 5 59
تسمه S5M-300 STD S5M 300 variable 5 60
تسمه S5M-305 STD S5M 305 variable 5 61
تسمه S5M-320 STD S5M 320 variable 5 64
تسمه S5M-325 STD S5M 325 variable 5 65
تسمه S5M-340 STD S5M 340 variable 5 68
تسمه S5M-345 STD S5M 345 variable 5 69
تسمه S5M-350 STD S5M 350 variable 5 70
تسمه S5M-360 STD S5M 360 variable 5 72
تسمه S5M-370 STD S5M 370 variable 5 74
تسمه S5M-375 STD S5M 375 variable 5 75
تسمه S5M-380 STD S5M 380 variable 5 76
تسمه S5M-390 STD S5M 390 variable 5 78
تسمه S5M-400 STD S5M 400 variable 5 80
تسمه S5M-410 STD S5M 410 variable 5 82
تسمه S5M-415 STD S5M 415 variable 5 83
تسمه S5M-425 STD S5M 425 variable 5 85
تسمه S5M-435 STD S5M 435 variable 5 87
تسمه S5M-440 STD S5M 440 variable 5 88
تسمه S5M-450 STD S5M 450 variable 5 90
تسمه S5M-475 STD S5M 475 variable 5 95
تسمه S5M-490 STD S5M 490 variable 5 98
تسمه S5M-500 STD S5M 500 variable 5 100
تسمه S5M-520 STD S5M 520 variable 5 104
تسمه S5M-525 STD S5M 525 variable 5 105
تسمه S5M-530 STD S5M 530 variable 5 106
تسمه S5M-545 STD S5M 545 variable 5 109
تسمه S5M-550 STD S5M 550 variable 5 110
تسمه S5M-560 STD S5M 560 variable 5 112
تسمه S5M-575 STD S5M 575 variable 5 115
تسمه S5M-590 STD S5M 590 variable 5 118
تسمه S5M-595 STD S5M 595 variable 5 119
تسمه S5M-600 STD S5M 600 variable 5 120
تسمه S5M-625 STD S5M 625 variable 5 125
تسمه S5M-640 STD S5M 640 variable 5 128
تسمه S5M-650 STD S5M 650 variable 5 130
تسمه S5M-665 STD S5M 665 variable 5 133
تسمه S5M-670 STD S5M 670 variable 5 134
تسمه S5M-675 STD S5M 675 variable 5 135
تسمه S5M-690 STD S5M 690 variable 5 138
تسمه S5M-695 STD S5M 695 variable 5 139
تسمه S5M-710 STD S5M 710 variable 5 142
تسمه S5M-720 STD S5M 720 variable 5 144
تسمه S5M-725 STD S5M 725 variable 5 145
تسمه S5M-730 STD S5M 730 variable 5 146
تسمه S5M-740 STD S5M 740 variable 5 148
تسمه S5M-750 STD S5M 750 variable 5 150
تسمه S5M-765 STD S5M 765 variable 5 153
تسمه S5M-780 STD S5M 780 variable 5 156
تسمه S5M-800 STD S5M 800 variable 5 160
تسمه S5M-810 STD S5M 810 variable 5 162
تسمه S5M-825 STD S5M 825 variable 5 165
تسمه S5M-830 STD S5M 830 variable 5 166
تسمه S5M-845 STD S5M 845 variable 5 169
تسمه S5M-850 STD S5M 850 variable 5 170
تسمه S5M-870 STD S5M 870 variable 5 174
تسمه S5M-890 STD S5M 890 variable 5 178
تسمه S5M-900 STD S5M 900 variable 5 180
تسمه S5M-930 STD S5M 930 variable 5 186
تسمه S5M-935 STD S5M 935 variable 5 187
تسمه S5M-950 STD S5M 950 variable 5 190
تسمه S5M-975 STD S5M 975 variable 5 195
تسمه S5M-1000 STD S5M 1000 variable 5 200
تسمه S5M-1025 STD S5M 1025 variable 5 205
تسمه S5M-1050 STD S5M 1050 variable 5 210
تسمه S5M-1055 STD S5M 1055 variable 5 211
تسمه S5M-1085 STD S5M 1085 variable 5 217
تسمه S5M-1090 STD S5M 1090 variable 5 218
تسمه S5M-1100 STD S5M 1100 variable 5 220
تسمه S5M-1105 STD S5M 1105 variable 5 221
تسمه S5M-1115 STD S5M 1115 variable 5 223
تسمه S5M-1120 STD S5M 1120 variable 5 224
تسمه S5M-1125 STD S5M 1125 variable 5 225
تسمه S5M-1135 STD S5M 1135 variable 5 227
تسمه S5M-1145 STD S5M 1145 variable 5 229
تسمه S5M-1160 STD S5M 1160 variable 5 232
تسمه S5M-1165 STD S5M 1165 variable 5 233
تسمه S5M-1195 STD S5M 1195 variable 5 239
تسمه S5M-1225 STD S5M 1225 variable 5 245
تسمه S5M-1250 STD S5M 1250 variable 5 250
تسمه S5M-1270 STD S5M 1270 variable 5 254
تسمه S5M-1295 STD S5M 1295 variable 5 259
تسمه S5M-1350 STD S5M 1350 variable 5 270
تسمه S5M-1420 STD S5M 1420 variable 5 284
تسمه S5M-1475 STD S5M 1475 variable 5 295
تسمه S5M-1500 STD S5M 1500 variable 5 300
تسمه S5M-1505 STD S5M 1505 variable 5 301
تسمه S5M-1530 STD S5M 1530 variable 5 306
تسمه S5M-1595 STD S5M 1595 variable 5 319
تسمه S5M-1605 STD S5M 1605 variable 5 321
تسمه S5M-1680 STD S5M 1680 variable 5 336
تسمه S5M-1715 STD S5M 1715 variable 5 343
تسمه S5M-1800 STD S5M 1800 variable 5 360
تسمه S5M-2000 STD S5M 2000 variable 5 400
تسمه S5M-2145 STD S5M 2145 variable 5 429
تسمه S5M-2255 STD S5M 2255 variable 5 451
تسمه S5M-2350 STD S5M 2350 variable 5 470
تسمه S5M-2480 STD S5M 2480 variable 5 496
تسمه S5M-4000 STD S5M 4000 variable 5 800
  • * تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
  • * عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
  • * پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.