تسمه تایمینگ T5x500


تسمه T5x500
تسمه T5x500

قیمت تسمه با عرض 1 میلی متر : 64,561 ریال

برای مثال قیمت این تسمه با عرض 10 میلی متر برابر است با => 645,610 ریال

نکته مهم : برای سفارش تسمه باید عرض تسمه را بدانید و با شماره های سایت تماس بگیرید. 021-33971412

توجه : تسمه تایمینگ T5x500 به صورت مدار باز (متری) نیز موجود است.

مشخصات و اطلاعات فنی تسمه تایمینگ "T5x500"

مشخصات

شناسه
L62
نام
T۵x۵۰۰
نوع
تایمینگ
سری
T5
تعداد دنده
100 عدد
جنس تسمه
لاستیک
طول تسمه (محیط)
500 میلی متر
گام دنده
5 میلی متر
ارتفاع دنده (ht)
1.20 میلی متر
ارتفاع کلی (hs)
2.20 میلی متر

دیگر تسمه های همین شاخه

"تایمینگ T سری T5"


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
تسمه T5x115 T T5 115 50 5 23
تسمه T5x150 T T5 150 60 5 30
تسمه T5x165 T T5 165 60 5 33
تسمه T5x185 T T5 185 60 5 37
تسمه T5x190 T T5 190 200 5 38
تسمه T5x200 T T5 200 80 5 40
تسمه T5x210 T T5 210 200 5 42
تسمه T5x215 T T5 215 100 5 43
تسمه T5x220 T T5 220 200 5 44
تسمه T5x225 T T5 225 200 5 45
تسمه T5x240 T T5 240 200 5 48
تسمه T5x250 T T5 250 60 5 50
تسمه T5x255 T T5 255 200 5 51
تسمه T5x260 T T5 260 200 5 52
تسمه T5x270 T T5 270 450 5 54
تسمه T5x275 T T5 275 450 5 55
تسمه T5x280 T T5 280 450 5 56
تسمه T5x295 T T5 295 450 5 59
تسمه T5x300 T T5 300 450 5 60
تسمه T5x305 T T5 305 450 5 61
تسمه T5x310 T T5 310 450 5 62
تسمه T5x325 T T5 325 450 5 65
تسمه T5x330 T T5 330 450 5 66
تسمه T5x340 T T5 340 450 5 68
تسمه T5x350 T T5 350 450 5 70
تسمه T5x355 T T5 355 450 5 71
تسمه T5x365 T T5 365 450 5 73
تسمه T5x375 T T5 375 200 5 75
تسمه T5x390 T T5 390 450 5 78
تسمه T5x475 T T5 475 450 5 95
تسمه T5x480 T T5 480 450 5 96
تسمه T5x505 T T5 505 450 5 101
تسمه T5x510 T T5 510 160 5 102
تسمه T5x525 T T5 525 200 5 105
تسمه T5x540 T T5 540 450 5 108
تسمه T5x545 T T5 545 160 5 109
تسمه T5x550 T T5 550 450 5 110
تسمه T5x560 T T5 560 450 5 112
تسمه T5x570 T T5 570 450 5 114
تسمه T5x575 T T5 575 160 5 115
تسمه T5x590 T T5 590 160 5 118
تسمه T5x600 T T5 600 160 5 120
تسمه T5x610 T T5 610 160 5 122
تسمه T5x620 T T5 620 200 5 124
تسمه T5x630 T T5 630 160 5 126
تسمه T5x635 T T5 635 450 5 127
تسمه T5x650 T T5 650 450 5 130
تسمه T5x665 T T5 665 450 5 133
تسمه T5x675 T T5 675 160 5 135
تسمه T5x685 T T5 685 160 5 137
تسمه T5x690 T T5 690 120 5 138
تسمه T5x700 T T5 700 160 5 140
تسمه T5x710 T T5 710 450 5 142
تسمه T5x720 T T5 720 100 5 144
تسمه T5x725 T T5 725 450 5 145
تسمه T5x740 T T5 740 200 5 148
تسمه T5x750 T T5 750 220 5 150
تسمه T5x815 T T5 815 450 5 163
تسمه T5x840 T T5 840 450 5 168
تسمه T5x850 T T5 850 450 5 170
تسمه T5x860 T T5 860 160 5 172
تسمه T5x885 T T5 885 450 5 177
تسمه T5x900 T T5 900 200 5 180
تسمه T5x910 T T5 910 450 5 182
تسمه T5x940 T T5 940 200 5 188
تسمه T5x990 T T5 990 150 5 198
تسمه T5x995 T T5 995 450 5 199
تسمه T5x1000 T T5 1000 200 5 200
تسمه T5x1020 T T5 1020 450 5 204
تسمه T5x1030 T T5 1030 450 5 206
تسمه T5x1045 T T5 1045 450 5 209
تسمه T5x1050 T T5 1050 200 5 210
تسمه T5x1060 T T5 1060 450 5 212
تسمه T5x1075 T T5 1075 150 5 215
تسمه T5x1100 T T5 1100 200 5 220
تسمه T5x1120 T T5 1120 450 5 224
تسمه T5x1140 T T5 1140 450 5 228
تسمه T5x1200 T T5 1200 450 5 240
تسمه T5x1215 T T5 1215 160 5 243
تسمه T5x1216 T T5 1216 450 5 252
تسمه T5x1270 T T5 1270 450 5 254
تسمه T5x1300 T T5 1300 450 5 260
تسمه T5x1380 T T5 1380 440 5 276
تسمه T5x1390 T T5 1390 450 5 278
تسمه T5x1415 T T5 1415 450 5 283
تسمه T5x1520 T T5 1520 450 5 304
تسمه T5x1630 T T5 1630 450 5 326
تسمه T5x1740 T T5 1740 450 5 348
تسمه T5x1760 T T5 1760 450 5 352
تسمه T5x1800 T T5 1800 200 5 360
تسمه T5x1880 T T5 1880 450 5 376
تسمه T5x1900 T T5 1900 450 5 380
تسمه T5x1940 T T5 1940 450 5 388
تسمه T5x1960 T T5 1960 200 5 392
تسمه T5x2120 T T5 2120 450 5 424
تسمه T5x2220 T T5 2220 250 5 444
تسمه T5x3290 T T5 3290 450 5 658
تسمه T5x3540 T T5 3540 450 5 708
تسمه T5x3750 T T5 3750 450 5 750
تسمه T5x4075 T T5 4075 450 5 815
  • * تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
  • * عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
  • * پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.