جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ AT


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
AT5 تایمینگ AT 225 - 1520 45 - 304
AT10 تایمینگ AT 500 - 4030 50 - 403
AT20 تایمینگ AT 1000 - 7600 50 - 380

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.