لیست تسمه های تایمینگ AT سری AT5


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
AT5x225 AT AT5 225 000 5 45
AT5x255 AT AT5 255 000 5 51
AT5x280 AT AT5 280 000 5 56
AT5x300 AT AT5 300 450 5 60
AT5x305 AT AT5 305 450 5 61
AT5x340 AT AT5 340 450 5 68
AT5x375 AT AT5 375 000 5 65
AT5x390 AT AT5 390 160 5 78
AT5x420 AT AT5 420 450 5 84
AT5x455 AT AT5 455 450 5 91
AT5x500 AT AT5 500 000 5 100
AT5x545 AT AT5 545 450 5 109
AT5x600 AT AT5 600 200 5 120
AT5x610 AT AT5 610 000 5 122
AT5x630 AT AT5 630 450 5 126
AT5x660 AT AT5 660 450 5 132
AT5x690 AT AT5 690 420 5 136
AT5x710 AT AT5 710 000 5 142
AT5x750 AT AT5 750 450 5 150
AT5x780 AT AT5 780 000 5 156
AT5x825 AT AT5 825 000 5 165
AT5x975 AT AT5 975 450 5 195
AT5x1050 AT AT5 1050 000 5 210
AT5x1125 AT AT5 1125 200 5 225
AT5x1520 AT AT5 1520 440 5 304

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.