جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ DInch


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
DXL تایمینگ DInch 304.8 - 1803.4 60 - 355
DL تایمینگ DInch 314.325 - 2076.45 33 - 218
DH تایمینگ DInch 609.6 - 4318 48 - 340

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.