لیست تسمه های تایمینگ DInch سری DL


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
124-DL DInch DL 314.325 170 9.52 33
135-DL DInch DL 342.9 170 9.52 36
150-DL DInch DL 381 170 9.52 40
173-DL DInch DL 438.15 170 9.52 46
187-DL DInch DL 476.25 170 9.52 50
202-DL DInch DL 514.35 170 9.52 54
210-DL DInch DL 533.4 170 9.52 56
225-DL DInch DL 571.5 285 9.52 60
240-DL DInch DL 609.6 285 9.52 64
255-DL DInch DL 647.7 285 9.52 68
270-DL DInch DL 685.8 285 9.52 72
285-DL DInch DL 723.9 285 9.52 76
300-DL DInch DL 762 285 9.52 80
322-DL DInch DL 819.15 285 9.52 86
334-DL DInch DL 848.36 285 9.52 89
345-DL DInch DL 876.3 285 9.52 92
367-DL DInch DL 933.45 285 9.52 98
390-DL DInch DL 990.6 285 9.52 104
405-DL DInch DL 1028.7 285 9.52 108
412-DL DInch DL 1047.75 285 9.52 110
420-DL DInch DL 1066.8 285 9.52 112
450-DL DInch DL 1143 285 9.52 120
480-DL DInch DL 1219.2 285 9.52 128
510-DL DInch DL 1295.4 285 9.52 136
540-DL DInch DL 1371.6 285 9.52 144
600-DL DInch DL 1524 285 9.52 160
660-DL DInch DL 1676.4 285 9.52 176
728-DL DInch DL 1847.85 285 9.52 194
817-DL DInch DL 2076.45 250 9.52 218

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.