جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ DRPP


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
DP5M تایمینگ DRPP 500 - 2525 100 - 505
DP8M تایمینگ DRPP 600 - 4400 75 - 550
DP14M تایمینگ DRPP 966 - 4956 69 - 354

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.