جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ DT


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
DT5 تایمینگ DT 150 - 1100 60 - 220
DT10 تایمینگ DT 260 - 1880 26 - 188

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.