لیست تسمه های تایمینگ DT سری DT10


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
DT10-260 DT DT10 260 450 10 26
DT10-530 DT DT10 530 450 10 53
DT10-600 DT DT10 600 450 10 60
DT10-630 DT DT10 630 450 10 63
DT10-660 DT DT10 660 450 10 66
DT10-700 DT DT10 700 450 10 70
DT10-720 DT DT10 720 450 10 72
DT10-750 DT DT10 750 450 10 75
DT10-800 DT DT10 800 450 10 80
DT10-840 DT DT10 840 450 10 84
DT10-900 DT DT10 900 450 10 90
DT10-980 DT DT10 980 450 10 98
DT10-1000 DT DT10 1000 450 10 100
DT10-1100 DT DT10 1100 450 10 110
DT10-1200 DT DT10 1200 450 10 120
DT10-1210 DT DT10 1210 450 10 121
DT10-1240 DT DT10 1240 450 10 124
DT10-1250 DT DT10 1250 450 10 125
DT10-1300 DT DT10 1300 450 10 130
DT10-1320 DT DT10 1320 450 10 132
DT10-1350 DT DT10 1350 450 10 135
DT10-1400 DT DT10 1400 450 10 140
DT10-1420 DT DT10 1420 450 10 142
DT10-1500 DT DT10 1500 450 10 150
DT10-1600 DT DT10 1600 450 10 160
DT10-1610 DT DT10 1610 450 10 161
DT10-1700 DT DT10 1700 450 10 170
DT10-1800 DT DT10 1800 450 10 180
DT10-1880 DT DT10 1880 450 10 188

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.