جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ HTD


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
H2M تایمینگ HTD 98 - 750 49 - 375
H3M تایمینگ HTD 60 - 6804 20 - 2268
H5M تایمینگ HTD 180 - 7000 36 - 1400
H8M تایمینگ HTD 184 - 6880 23 - 860
H14M تایمینگ HTD 996 - 6860 69 - 490
H20M تایمینگ HTD 2000 - 6560 100 - 328

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.