لیست تسمه های تایمینگ HTD سری H20M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
HTD-20M-2000 HTD H20M 2000 430 20 100
HTD-20M-2140 HTD H20M 2140 430 20 107
HTD-20M-2500 HTD H20M 2500 430 20 125
HTD-20M-3200 HTD H20M 3200 430 20 160
HTD-20M-3220 HTD H20M 3220 430 20 161
HTD-20M-3400 HTD H20M 3400 430 20 170
HTD-20M-4200 HTD H20M 4200 430 20 210
HTD-20M-4600 HTD H20M 4600 430 20 230
HTD-20M-5000 HTD H20M 5000 430 20 250
HTD-20M-5200 HTD H20M 5200 430 20 300
HTD-20M-5500 HTD H20M 5500 430 20 275
HTD-20M-6000 HTD H20M 6000 430 20 300
HTD-20M-6560 HTD H20M 6560 430 20 328

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.