لیست تسمه های تایمینگ HTD سری H2M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
HTD-2M-98 HTD H2M 98 160 2 49
HTD-2M-100 HTD H2M 100 160 2 50
HTD-2M-102 HTD H2M 102 160 2 51
HTD-2M-112 HTD H2M 112 160 2 56
HTD-2M-130 HTD H2M 130 200 2 65
HTD-2M-132 HTD H2M 132 200 2 66
HTD-2M-154 HTD H2M 154 200 2 77
HTD-2M-162 HTD H2M 162 200 2 81
HTD-2M-176 HTD H2M 176 200 2 88
HTD-2M-180 HTD H2M 180 200 2 90
HTD-2M-194 HTD H2M 194 200 2 97
HTD-2M-208 HTD H2M 208 200 2 104
HTD-2M-210 HTD H2M 210 200 2 105
HTD-2M-214 HTD H2M 214 200 2 107
HTD-2M-216 HTD H2M 216 200 2 108
HTD-2M-250 HTD H2M 250 200 2 125
HTD-2M-260 HTD H2M 260 450 2 130
HTD-2M-270 HTD H2M 270 450 2 135
HTD-2M-336 HTD H2M 336 450 2 168
HTD-2M-340 HTD H2M 340 450 2 170
HTD-2M-360 HTD H2M 360 450 2 180
HTD-2M-388 HTD H2M 388 450 2 194
HTD-2M-460 HTD H2M 460 450 2 230
HTD-2M-488 HTD H2M 488 450 2 244
HTD-2M-494 HTD H2M 494 450 2 247
HTD-2M-506 HTD H2M 506 450 2 253
HTD-2M-660 HTD H2M 660 450 2 330
HTD-2M-750 HTD H2M 750 450 2 375

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.