لیست تسمه های تایمینگ Inch سری XH


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
463-XH Inch XH 1177.93 430 22.225 53
507-XH Inch XH 1287.78 430 22.225 58
508-XH Inch XH 1289.05 430 22.225 58
560-XH Inch XH 1422.4 430 22.225 64
570-XH Inch XH 1444.63 430 22.225 65
580-XH Inch XH 1466.85 430 22.225 66
604-XH Inch XH 1533.53 430 22.225 69
630-XH Inch XH 1600.2 430 22.225 72
700-XH Inch XH 1778 430 22.225 80
735-XH Inch XH 1866.9 430 22.225 84
752-XH Inch XH 1911.35 430 22.225 86
770-XH Inch XH 1955.8 430 22.225 88
800-XH Inch XH 2022.48 430 22.225 91
805-XH Inch XH 2044.7 430 22.225 92
840-XH Inch XH 2133.6 430 22.225 96
850-XH Inch XH 2159 430 22.225 97
901-XH Inch XH 2288.54 430 22.225 103
919-XH Inch XH 2333.63 430 22.225 105
927-XH Inch XH 2354.58 430 22.225 106
980-XH Inch XH 2489.2 430 22.225 112
1000-XH Inch XH 2533.65 430 22.225 114
1120-XH Inch XH 2844.8 430 22.225 128
1260-XH Inch XH 3200.4 430 22.225 144
1400-XH Inch XH 3556 430 22.225 160
1540-XH Inch XH 3911.6 430 22.225 176
1575-XH Inch XH 4000.5 430 22.225 160
1750-XH Inch XH 4445 430 22.225 200
1873-XH Inch XH 4756.15 430 22.225 214
2275-XH Inch XH 5778.5 430 22.225 260

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.