لیست تسمه های تایمینگ RPP سری P14M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
RPP-14M-966 RPP P14M 966 450 14 69
RPP-14M-1190 RPP P14M 1190 450 14 85
RPP-14M-1400 RPP P14M 1400 450 14 100
RPP-14M-1610 RPP P14M 1610 450 14 115
RPP-14M-1764 RPP P14M 1764 450 14 126
RPP-14M-1778 RPP P14M 1778 450 14 127
RPP-14M-1890 RPP P14M 1890 450 14 135
RPP-14M-2100 RPP P14M 2100 450 14 150
RPP-14M-2310 RPP P14M 2310 450 14 165
RPP-14M-2450 RPP P14M 2450 450 14 175
RPP-14M-2590 RPP P14M 2590 450 14 185
RPP-14M-2800 RPP P14M 2800 450 14 200
RPP-14M-3150 RPP P14M 3150 450 14 225
RPP-14M-3360 RPP P14M 3360 450 14 240
RPP-14M-3500 RPP P14M 3500 450 14 250
RPP-14M-3850 RPP P14M 3850 450 14 275
RPP-14M-4326 RPP P14M 4326 450 14 309
RPP-14M-4578 RPP P14M 4578 450 14 327

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.