لیست تسمه های تایمینگ RPP سری P2M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
RPP-2M-112 RPP P2M 112 100 2 56
RPP-2M-132 RPP P2M 132 160 2 66
RPP-2M-200 RPP P2M 200 160 2 100
RPP-2M-210 RPP P2M 210 200 2 105
RPP-2M-236 RPP P2M 236 100 2 118
RPP-2M-364 RPP P2M 364 450 2 182
RPP-2M-448 RPP P2M 448 450 2 224
RPP-2M-530 RPP P2M 530 450 2 265

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.