لیست تسمه های تایمینگ RPP سری P5M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
RPP-5M-180 RPP P5M 180 450 5 36
RPP-5M-225 RPP P5M 225 450 5 45
RPP-5M-235 RPP P5M 235 450 5 47
RPP-5M-245 RPP P5M 245 450 5 49
RPP-5M-255 RPP P5M 255 450 5 51
RPP-5M-265 RPP P5M 265 450 5 53
RPP-5M-270 RPP P5M 270 450 5 54
RPP-5M-285 RPP P5M 285 450 5 57
RPP-5M-295 RPP P5M 295 450 5 59
RPP-5M-300 RPP P5M 300 450 5 60
RPP-5M-305 RPP P5M 305 450 5 61
RPP-5M-325 RPP P5M 325 450 5 65
RPP-5M-345 RPP P5M 345 450 5 69
RPP-5M-350 RPP P5M 350 450 5 70
RPP-5M-375 RPP P5M 375 450 5 75
RPP-5M-400 RPP P5M 400 450 5 80
RPP-5M-420 RPP P5M 420 450 5 84
RPP-5M-425 RPP P5M 425 450 5 85
RPP-5M-450 RPP P5M 450 450 5 90
RPP-5M-455 RPP P5M 455 450 5 91
RPP-5M-460 RPP P5M 460 450 5 92
RPP-5M-465 RPP P5M 465 450 5 93
RPP-5M-475 RPP P5M 475 450 5 95
RPP-5M-500 RPP P5M 500 450 5 100
RPP-5M-510 RPP P5M 510 450 5 102
RPP-5M-525 RPP P5M 525 450 5 105
RPP-5M-535 RPP P5M 535 450 5 107
RPP-5M-550 RPP P5M 550 450 5 110
RPP-5M-565 RPP P5M 565 450 5 113
RPP-5M-575 RPP P5M 575 450 5 115
RPP-5M-580 RPP P5M 580 450 5 116
RPP-5M-600 RPP P5M 600 450 5 120
RPP-5M-610 RPP P5M 610 450 5 122
RPP-5M-635 RPP P5M 635 450 5 127
RPP-5M-650 RPP P5M 650 450 5 130
RPP-5M-670 RPP P5M 670 450 5 134
RPP-5M-675 RPP P5M 675 450 5 135
RPP-5M-700 RPP P5M 700 450 5 140
RPP-5M-705 RPP P5M 705 450 5 141
RPP-5M-710 RPP P5M 710 450 5 142
RPP-5M-725 RPP P5M 725 450 5 145
RPP-5M-740 RPP P5M 740 450 5 148
RPP-5M-755 RPP P5M 755 450 5 151
RPP-5M-780 RPP P5M 780 450 5 156
RPP-5M-800 RPP P5M 800 450 5 160
RPP-5M-835 RPP P5M 835 450 5 167
RPP-5M-580 RPP P5M 580 450 5 170
RPP-5M-890 RPP P5M 890 450 5 178
RPP-5M-935 RPP P5M 935 450 5 187
RPP-5M-940 RPP P5M 940 450 5 188
RPP-5M-950 RPP P5M 950 450 5 190
RPP-5M-980 RPP P5M 980 450 5 196
RPP-5M-1000 RPP P5M 1000 450 5 200
RPP-5M-1050 RPP P5M 1050 450 5 210
RPP-5M-1100 RPP P5M 1100 450 5 220
RPP-5M-1125 RPP P5M 1125 450 5 225
RPP-5M-1195 RPP P5M 1195 450 5 239
RPP-5M-1200 RPP P5M 1200 450 5 240
RPP-5M-1240 RPP P5M 1240 450 5 248
RPP-5M-1270 RPP P5M 1270 450 5 254
RPP-5M-1420 RPP P5M 1420 450 5 284
RPP-5M-1595 RPP P5M 1595 450 5 319
RPP-5M-1690 RPP P5M 1690 450 5 338
RPP-5M-1790 RPP P5M 1790 450 5 358
RPP-5M-1800 RPP P5M 1800 450 5 360
RPP-5M-1895 RPP P5M 1895 450 5 379
RPP-5M-2000 RPP P5M 2000 450 5 400
RPP-5M-2250 RPP P5M 2250 450 5 450
RPP-5M-3500 RPP P5M 3500 450 5 700

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.