جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ STD


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
S2M تایمینگ STD 60 - 250 30 - 125
S3M تایمینگ STD 120 - 6510 40 - 2170
S4.5M تایمینگ STD 162 - 1031 36 - 229
S5M تایمینگ STD 150 - 4000 30 - 800
S8M تایمینگ STD 376 - 6640 47 - 830
S14M تایمینگ STD 714 - 5012 51 - 358

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.