جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ T


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
T2.5 تایمینگ T 102.5 - 690 41 - 276
T5 تایمینگ T 115 - 4075 23 - 815
T10 تایمینگ T 260 - 7050 26 - 705
T20 تایمینگ T 1180 - 5000 59 - 250

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.