لیست تسمه های تایمینگ T سری T2.5


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
T2.5x102.5 T T2.5 102.5 100 2.5 41
T2.5x102.5 T T2.5 102.5 100 2.5 41
T2.5x120 T T2.5 120 100 2.5 48
T2.5x145 T T2.5 145 160 2.5 58
T2.5x150 T T2.5 150 160 2.5 60
T2.5x160 T T2.5 160 200 2.5 64
T2.5x165 T T2.5 165 200 2.5 66
T2.5x170 T T2.5 170 200 2.5 68
T2.5x177.5 T T2.5 177.5 100 2.5 71
T2.5x187.5 T T2.5 187.5 200 2.5 75
T2.5x200 T T2.5 200 100 2.5 80
T2.5x230 T T2.5 230 200 2.5 92
T2.5x245 T T2.5 245 100 2.5 98
T2.5x265 T T2.5 265 200 2.5 106
T2.5x285 T T2.5 285 100 2.5 114
T2.5x300 T T2.5 300 100 2.5 120
T2.5x317.5 T T2.5 317.5 450 2.5 127
T2.5x330 T T2.5 330 450 2.5 132
T2.5x335 T T2.5 335 100 2.5 134
T2.5x350 T T2.5 350 450 2.5 140
T2.5x380 T T2.5 380 450 2.5 152
T2.5x410 T T2.5 410 200 2.5 164
T2.5x420 T T2.5 420 450 2.5 168
T2.5x470 T T2.5 470 450 2.5 188
T2.5x480 T T2.5 480 450 2.5 192
T2.5x500 T T2.5 500 450 2.5 200
T2.5x540 T T2.5 540 450 2.5 216
T2.5x620 T T2.5 620 160 2.5 248
T2.5x635 T T2.5 635 450 2.5 254
T2.5x690 T T2.5 690 450 2.5 276

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.