لیست تسمه های تایمینگ T سری T20


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
T20x1180 T T20 1180 250 20 59
T20x1220 T T20 1220 250 20 61
T20x1240 T T20 1240 190 20 62
T20x1260 T T20 1260 250 20 63
T20x1280 T T20 1280 190 20 64
T20x1460 T T20 1460 250 20 73
T20x1680 T T20 1680 250 20 84
T20x1700 T T20 1700 240 20 85
T20x1780 T T20 1780 280 20 89
T20x1880 T T20 1880 240 20 94
T20x2040 T T20 2040 240 20 102
T20x2200 T T20 2200 240 20 110
T20x2240 T T20 2240 240 20 112
T20x2600 T T20 2600 240 20 130
T20x2720 T T20 2720 240 20 136
T20x2740 T T20 2740 200 20 137
T20x2760 T T20 2760 200 20 138
T20x3100 T T20 3100 450 20 155
T20x3620 T T20 3620 240 20 181
T20x4760 T T20 4760 240 20 238
T20x5000 T T20 5000 200 20 250

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.