تسمه جوشی گریپ دار عرض 5
  • تسمه جوشی گریپ دار عرض 5عکس شماره 1

تسمه جوشی گریپ دار عرض 5

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

4576

ﺑﺮﻧﺪ:

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:

خانه
برای سفارش تماس بگیرید

تسمه جوشی گریپ دار عرض 5 سانت دارای ضخامت 5 میل می باشد.

تسمه جوشی گریپ دار عرض ۵