بلبرینگ شیار عمیق

"بلبرینگ شیارعمیق" با توجه به طراحی ساده ای که بین انواع "بلبرینگ" دارد از دامنه کاربرد بسیار زیادی برخوردار میباشد،بلبرینگ شیارعمیق توانایی کارکرد در سرعت های بالا را دارد و به همین خاطر بلبرینگ شیار عمیق غیر قابل تفکیک میباشد . قیمت بلبرینگ شیارعمیق به صورت خیلی متنوع در بازار فروش بلبرینگ عرضه میگردد ، بلبرینگ شیارعمیق به دودسته تقسیم میشود : بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه و بلبرینگ شیارعمیق دو ردیفه

بلبرینگ شیارعمیق یک ردیفه دارای شیار عمیق یکپارچه که در آن مطابقت هندسی بین ساچمه و شیار کاملا وجود دارد به صورتی که هم قادر به تحمل بار شعاعی بوده و هم قادر به تحمل بار محوری از دوطرف میباشد.

بلبرینگ های شیارعمیق دوردیفه زمانی به کار برده میشود که بلبرینگ شیار عمیق تک ردیف توانایی تحمل بار وارده را نداشته باشد که در حین طراحی و ساخت با یکدیگر مطابقت داده میشود به صورتی که برای توزیع بار وارده احتیاج به نصب حلقه های فاصله گزار نباشد.

1553 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 1553 مورد