تسمه جوشی گریپ دار عرض 20
  • تسمه جوشی گریپ دار عرض 20عکس شماره 1

تسمه جوشی گریپ دار عرض 20

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

4578

ﺑﺮﻧﺪ:

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:

خانه
برای سفارش تماس بگیرید

تسمه جوشی گریپ دار عرض 20 دارای ضخامت8 میل می باشد.

تسمه جوشی گریپ دار عرض ۲۰