پیچ و مهره الواتور
  • پیچ و مهره الواتورعکس شماره 1
  • پیچ و مهره الواتورعکس شماره 2

پیچ و مهره الواتور

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

4410

ﺑﺮﻧﺪ:

DST

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:

پیچ و مهره الواتور
برای سفارش تماس بگیرید

پیچ قاشقک تسمه الواتور

سایز های 8 و 10 میلی متر

دارای واشر کاسه ای و و مهره فولادی

برای بستن قاشقک به تسمه

پیچ و مهره الواتور

احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید