بلبرینگ شیار عمیق

بلبرینگ شیارعمیق با توجه به طراحی ساده ای که بین انواع بلبرینگ وجود دارد از دامنه کاربرد بسیار زیادی برخوردار می باشد، بلبرینگ شیارعمیق توانایی کارکرد در سرعت های بالا را دارد و به همین خاطر بلبرینگ شیار عمیق غیر قابل تفکیک می باشد . قیمت بلبرینگ به صورت خیلی متنوع در بازار فروش بلبرینگ عرضه می گردد، 

بلبرینگ شیارعمیق به دودسته تقسیم می شود :

  • بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه 
  • بلبرینگ شیارعمیق دو ردیفه

بلبرینگ شیارعمیق یک ردیفه دارای شیار یکپارچه ای است که در آن مطابقت هندسی بین ساچمه و شیار کاملا وجود دارد به صورتی که هم قادر به تحمل بار شعاعی بوده و هم قادر به تحمل بار محوری از دوطرف می باشد.

بلبرینگ های شیارعمیق دوردیفه زمانی به کار برده می شود که بلبرینگ تک ردیفه توانایی تحمل بار وارده را نداشته باشد که در حین طراحی و ساخت با یکدیگر مطابقت داده می شود به صورتی که برای توزیع بار وارد شده احتیاج به نصب حلقه های فاصله گزار نباشد.

بلبرینگ شیار عمیق

1577 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 1577 مورد