بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای تولیدات مختلفی دارد ،بلبرینگ تماس زاویه ایی دارای قابلیت خاصی است ، بلبرینگ تماس زاویه ای می تواند بارهای محوری و بارهای شعاعی رو به صورت همزمان تحمل کنند ، که دلیل این موضوع وجود زاویه ایی است که حلقه های داخلی و بیرونی بلبرینگ تماس زاویه ایی نسبت به یکدیگر از خود می سازند که با بزرگتر شدن زاویه تماس بلبرینگ ، قدرت تحمل بار محوری افزایش پیدا می کند .

انواع بلبرینگ تماس زاویه ای عبارتند از : بلبرینگ های با چهار نقطه تماس ، بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه ، بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه

1:بلبرینگهای با چهار نقطه تماس که از بلبرینگهای تک ردیفه تماس زاویه ایی میباشد قادر به تحمل بار محوری از دو طرف میباشد و فضای محوری برای نصب این بلبرینگ چهار نقطه تماس کمتر از فضای نصب بلبرینگهای دو ردیفه میباشد .

2:بلبرینگهای تماس زاویه ای یک ردیفه بارهای وارده به صورت شعاعی را تحمل میکنند و همچنین قادر به تحمل بار محوری در یک جهت میباشند ، این نوع بلبرینگ به صورت دوتایی مورد استفاده قرار میگیرند بدلیل اینکه با وجود بار شعاعی بر بلبرینگ باعث بوجود آمدن نیروی محوری میشود که باید مهار شود .

3: بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه از لحاظ طراحی نظیر دو بلبرینگ تماس زاویه ایی تک ردیفه میباشد که به صورت پشت به پشت بر روی هم جفت شده باشند و فقط دارای ضخامت کمتر میباشند که به دلیل تحمل بارهای شعایی سنگین و بسیار زیاد زاویه تماس در اکثریت آنها 32 درجه میباشد . 

بلبرینگ تماس زاویه ای

چیزی یافت نشد.

از نوار جستجو استفاده کنید.