بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ کف گرد دارای ساچمه های گرد میباشد وهمچنین ساچمه های بلبرینگ کفگرد به صورت تک ردیف در کنار هم قرار گرفته اند.

تفاوت بلبرینگ کف گرد با بلبرینگهای دیگر به این صورت است که اهرم فشار به صورت عمودی در آن قرار میگیرد چنگ و شبکه یا کیج نگهدارنده آنها از جنس فولادی و برنج تولید می شوند.

بلبرینگ کف گرد بر دو نوع یک ردیف و دو ردیف در خط تولید قرار گرفته اند.

بلبرینگ های کف گرد یک ردیف برای موقعیت محوری اهرم و تحمل بیشترین بار فقط از یکطرف بوده و به هیچ وجه نباید بار شعایی به آن وارد شود و مقاومت آن در برابر بار شعاعی صفر می باشد.

بلبرینگ کف گرد تک ردیف یک واشر شافت باشیار ساچمه به همراه قفسه و ساچمه های آن و یک واشر محافظ با شیار ساچمه می باشد که می توان سطح بیرونی آن را هم تخت و هم قوس دار دید که این بلبرینگ به صورت تفکیکی از هم جدا می شوند پس نصب آن ساده است.

بلبرینگ کف گرد دو ردیفه عین تک ردیف است. فقط تحمل بار از دو طرف می باشد و در اجزای آن تفاوت وجود دارد. که بلبرینگ دارای یک واشر با دوشیار ساچمه و دوسری قفسه به همراه دوردیف ساچمه میباشد و قابل تفکیک است.

بلبرینگ کف گرد

چیزی یافت نشد.

از نوار جستجو استفاده کنید.