فیلتر توسط

رولبرینگ استوانه ای کف گرد

رولبرینگ استوانه ایی کف گرد هییچ نوع حساسیتی نسبت به بارهای ضربه ایی ندارد و اینکه "رولبرینگ" استوانه ایی کف گرد ساخته شده برای تحمل بارهای بسیار زیاد محوری سنگین که استحکام بالایی دارند و همچنین رولبرینگ استوانه ایی کفگرد برای نصب به فضای کمی نیاز دارد و همچنین عین بلبرینگ کف گرد بار محوری را فقط از یک طرف قادر به تحمل میباشد و شکل ظاهری آن به صورت تفکیکی میباشد که دو واشر محافظ با شیار ساچمه از دوطرف به صورت جداگانه قفسه به همراه رولر های استوانه ایی را در بر بگیرند که جنس این قفسه های نگه دارنده رولر ها از برنج و فیبر میتواند باشد . کل رولبرینگ به همراه قطعات آن دارای یک شماره خاص  و مجزا میباشند . رولبرینگ استوانه ایی کف گرد را میتوان با افزایش ساچمه های استوانه ایی آن به قدرت تحمل بار افزایش و در مقابل از سرعت چرخشی کمتری برخوردار کرد . در رولبرینگ استوانه ایی کف گرد هیچ گونه همراستایی مجاز نمیباشد و تا دمای 120 درجه سانتیگراد مورد مصرف قرار میگیرد .

چیزی یافت نشد.

از نوار جستجو استفاده کنید.