فیلتر توسط

رولبرینگ سوزنی

 انتهای رولر های "رولبرینگ سوزنی" هیچ تماسی با لبه های بیرینگ نداشته و باعث عدم ایجاد تمرکز تنش در گوشه میشوند . "رولبرینگ سوزنی" که شکلی کاملا متفاوت با بلبرینگ های دیگر دارد ، در رولبرینگهای سوزنی همانطور که از اسم آنها پیداست غلتکهایی که در آن مصرف شده همانند سوزن استوانه ایی با طول زیاد هستن ، همچنین رولبرینگ سوزنی در فضاهای خیلی کوچک نیز مورد مصرف قرار میگیرند ، ولی قطر آنها کم میباشد و علیرغم قطر کمی که دارند قدرت تحمل بار بالایی دارند.
انواع رولبرینگ سوزنی :  رولبرینگ های سوزنی با حلقه داخلی ، رولبرینگ سوزنی بدون حلقه داخلی ،رولبرینگ سوزنی پوسته کشیده شده که می توانند به صورت های ته باز و ته بسته باشند.

چیزی یافت نشد.

از نوار جستجو استفاده کنید.