تسمه وی شکل

تسمه وی شکل از گروه تسمه های انتقال نیرو است. جزء کاربردی ترین تسمه های موجود در بازار می باشد.

تسمه وی شکل

چیزی یافت نشد.

از نوار جستجو استفاده کنید.