رولبرینگ مخروطی

"رولبرینگ مخروطی" که در زبان انگلیسی (Tapered roller bearings) نوشته و خوانده میشود. "رولبرینگ" مخروطی از شیار غلتک مخروطی شکل در حلقه های بالایی و پایین میباشد ،"رولبرینگمخروطی" ساچمه های آن به صورت تک ردیف در کنار هم قرار دارند که رولبرینگ مخروطی ساچمه های آن به صورت مخروطی شکل میباشد ، رولبرینگ مخروطی با توجه به طراحی ساچمه های آن برای تحمل بار های مرکب شعاعی و محوری مناسب میباشد و رولبرینگ مخروطی از دوقسمت جدا از هم ساخته شده 1:کاسه یا کاپ 2:پنجره بهمراه ساچمه های مخروطی . این نوع رولبرینگ مخروطی بیشترین مصرف را در چرخ دارد مثل چرخ ماشین ها و پنجره نگهدارنده ساچمه بیشتر از آهن میباشد . این رولبرینگ در بازار فروش بلبرینگ با توجه به زاویه های مختلف که ساچمه های مخروطی بر روی پنجره سوار هستند قیمت های مختلف میگیرند و در کاتالوگهای بلبرینگ در ردیف های 320 و 313 و 323 و 322 و 330 و 302 و 303 قرار دارند .

چیزی یافت نشد.

از نوار جستجو استفاده کنید.