رولبرینگ بشکه ای

"رولبرینگ بشکه ایی" را میتوان از رولبرینگ های مقاوم در برابر بارهای زیاد نام برد که این "رولبرینگ" بشگه ایی دارای یک سری مشخصات فنی و ظاهری میباشد که عبارتند از : رولبرینگ بشگه ایی دارای ساچمه های به صورت استوانه ایی یا بشکه ایی میباشد که در کنار هم قرار دارند . رولبرینگ بشکه ایی به صورت دو ردیف ساچمه و تک ردیف ساچمه با توجه به قرار گیری در ردیف شماره فنی آن میباشند . رولبرینگ بشکه ایی عین بلبرینگ خود تنظیم به صورت کمر شکن و گردون میباشد. رولبرینگ بشکه ایی به صورت ساده و کنیک در بازار فروش بلبرینگ وجود دارد که کنیک آن همراه با بوش مورد مصرف قرار دارند که از لحاظ قیمت گرانتر از رولبرینگ های بشکه ایی ساده میباشد و در بازار بلبرینگ و بهتر بگوییم در کاتالوگهای بلبرینگ موجود در بازار بلبرینگ ها این رولبرینگ در ردیف های 202 و 203 که به صورت تک ردیف ساچمه میباشند و ردیف های 213، 222، 223، 230، 231، 232و 241 که به صورت دو ردیف ساچمه میباشد قرار دارند کیج و پنجره نگهدارنده ساچمه های بشکه ایی به صورت های برنج و آهن و فیبر وجود دارند که هر کدام از آنها در کارآیی آنها تاثیر گزار میباشد.و میزان تحمل عدم همراستایی یا ناهمراستایی در رولبرینگ بشکه ای وجود دارد و همچنین بلبرینگ خاصیت خود تنظیمی دارد. 

47 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 47 مورد