فیلتر توسط

رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ سوزنی کف گرد قادر به تحمل بار محوری سنگین بوده و ضمن حساس نبودن به بارهای ضربه ای به حداقل فضای محوری ممکن برای نصب نیاز دارنداین رولبرینگ ها بار محوری را فقط از یک سمت میتوانند متحمل شوند.

رولبرینگ سوزنی کف گرد

20 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 20 مورد