بلبرینگ

در تمام دستگاه ها یا اجسام چرخان از بلبرینگ استفاده می شود.

بلبرینگ برای جلوگیری از سائیده شدن و مانع از اصطکاک استفاده می شود.

انواع بلبرینگ

بلبرینگ شیار عمیق

بلبرینگ خود تنظیم

بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ کف گرد

 

کاربرد بلبرینگ

ممانعت از تماس مستقیم فلز با فلز

باعث جلوگیری از به وجود آمدن اصطکاک بین قطعات می شود.

موارد استفاده بلبرینگ

 در خودرو سازی

 ماشین آلات صنعتی

هواپیما سازی

لوازم خانگی

صندلی چرخان

 

1577 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 1577 مورد